Je eigen financiele planning

Bankgeheimen.be

Case professional

Professional in loondienst

Joost de Boer gehuwd en thans 45 jaar oud werkt sinds zijn 39e als IT consultant bij Voedingsmiddelen BV.  Zijn huidige salaris is 65.000 euro. De pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfspensioenfonds. Privé en bij andere werkgevers heeft Joost geen (extra) pensioen opgebouwd.

Joost is een enthousiast golfer en droomt van een eigen zeewaardig zeiljacht. Hij heeft recentelijk voor een gunstige prijs een half vrijstaande villa gekocht die opgeknapt moet worden.

Joost is zelf behoorlijk handig en kent veel goede adresjes, maar heeft beperkte tijd. Ze hebben een bevriende aannemer ingehuurd en deze zal de villa gaan renoveren. In dit huis willen ze oud worden.   

Joost leest de afgelopen tijd veel over pensioengaten en begint zich nu zorgen te maken over zijn eigen oude dag. Kan hij straks wel in het huis blijven wonen ? Hij heeft altijd goed verdiend en nooit stilgestaan bij “later”.

Uit een analyse blijkt dat Joost een pensioen nodig heeft van 70%. Zijn huidige pensioenoverzicht geeft aan: reeds opgebouwd ouderdomspensioen: 4.200 euro. De pensioenaangroei is dus 700 euro per jaar. Bij voortzetting van het dienstverband tot 65 jaar: 18.200 euro

Als we de pensioenwens vertalen naar 70% salaris (70% x 65.000 = 45.500) dan bedraagt zijn pensioentekort:

Pensioen werkgever + AOW = 18.200 + 14.500 = 32.700 euro

Het tekort is dus: 45.500 – 32.700 = 12.800 euro.

Fiscale Jaarruimte*: 17% x (65.000 – 10.571) – 7,5 x 700 = 4.003 euro

*Jaarruimte = 17% X pensioengrondslag (salaris – AOW franchise) – 7,5 x pensioenaangroei

Mogelijke oplossingen zijn:
  • zelf beleggen/sparen
  • aanvullende lijfrente
  • bijsparen binnen de PSW voorziening van de werkgever.
Voedingsmiddelen BV wil geen bijspaarregeling invoeren. Joost wil graag weinig risico lopen. Hij heeft om zich heen veel mensen grote bedragen zien verliezen op de beurs en daar heeft hij geen zin in.
 
Banksparen vindt hij voor de lange termijn te weinig rendement geven. Hij kiest voor een lijfrente met garantiefonds. Hij vindt het aantrekkelijk om nu te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid. Zo is hij er zeker van wat er minimaal op z’n 65e als aanvulling beschikbaar is. Zit het rendement mee dan krijgt hij nog wat extra, maar in ieder geval niet minder. Binnen de jaarruimte kan hij 4.003 euro aan lijfrente aftrekken